Ankieta

Twoja ulubiona książka


wyniki

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.
Jan Paweł II

W 1949 r. otwarto 15 Gminnych Bibliotek Publicznych, m.in. w Grabowie, Leśmierzu, Mazewie, Wypychowie, Topoli Królewskiej, Górze św. Małgorzaty, Wartkowicach. Merytorycznie podlegaliśmy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy

Zmiany administracyjne spowodowały, że w 1960 roku utworzoną pierwszą Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Leśmierzu. Księgozbiór biblioteki na początku liczył 2000 książek

Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną instytucją samorządową, która

gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informacje o materiałach bibliotecznych. Zakres, formy  i charakter biblioteki oraz  działania biblioteki określa ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.   oraz  Statut  biblioteki

Mamy zarejestrowanych i czynnie wypożyczających 440 czytelników. Środki za zakup  nowości wydawniczych to dotacja od Organizatora czyli Urzędu Gminy, programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz różnych programów grantowych Możemy również liczyć na swoich czytelników, którzy ofiarowują nam książki w darze. W roku 2012 biblioteki pozyskały 117 woluminów. Biblioteki biorą udział w różnego rodzaju akcjach : Cała Polska czyta dzieciom, Komputer – mój przyjaciel, Internet łączy pokolenia, Dyskusyjny Klub Książki i wiele innych . Organizujemy lekcje biblioteczne, spotkania tematyczne, wycieczki dla czytelników, konkursy i warsztaty plastyczne, które mają na celu rozwój zdolności manualnych dzieci.

Sieć  biblioteczną na terenie Gminy Ozorków stanowią:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu
  • Filia Biblioteczna w Czerchowie
  • Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie
  • Filia Biblioteczna w Pełczyskach

Filia Biblioteczna w Helenowie w budynku parterowym , przed wojna budynek był własnością prywatną obywatela niemieckiego. Po wojnie w latach: 1947-1975 miała tu siedzibę Szkoła Podstawowa początkowo jednoklasowa a potem ośmioklasowa. Budynek był własnością Państwowego Funduszu Ziemi.  Filia biblioteczna została otwarta 19 stycznia 1984 r.

Filia Biblioteczna w Czerchowie powstała w 1978 r. Stan księgozbioru w chwili otwarcia liczył 1004 woluminy. Bibliotekę prowadził p. Kazimierz Pałczyński

Filia Biblioteczna w Pełczyskach  powstała w 7 września 1987 r. , księgozbiór liczył  1827 woluminów.

Filia Biblioteczna w Sokolnikach Lesie 

Dzisiejsze biblioteki to wolny dostęp do półek, bazy komputerowe książek, czytelnie internetowe oraz uczestnictwo w różnego rodzaju  programach, które maja za zadanie promocję słowa pisanego, dostęp do nowoczesnych środków pozyskiwania informacji i komunikacji. We wszystkich placówkach znajdujących się na terenie Gminy Ozorków zbiory  są opracowywane za pomocą programu MAK, który umożliwia jednolite opracowywanie książek  wszystkich bibliotek powiatu zgierskiego