Ankieta

Twoja ulubiona książka


wyniki

Konkurs Plastyczny - "Biblioteczny Ludek"

Regulamin Konkursu Plastycznego

pt. „Biblioteczny Ludek”

 

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu.

  1. Cele konkursu

1.  Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

2. Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.

3. Promocja biblioteki poprzez prezentację i popularyzację twórczości dzieci – czytelników i   przyszłych czytelników.

     III.        Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch grupach wiekowych:

  • 3-7 lat /przedszkole/
  • 8-9 lat /nauczanie początkowe

IV .     Warunki uczestnictwa

1.  Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice np. wydzieranka, wyklejanka wydrapywanka itp.

2. Tematem pracy jest postać „bibliotecznego ludka” -  skrzata, trolla, chochlika, który mógłby zamieszkać w bibliotece wśród książek.

3. Na odwrocie pracy należy umieścić dane autora: imię, nazwisko, wiek i miejscowość.

4. Do pracy należy dołączyć dokument podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Załącznik  nr 1.

     V.      Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do dnia 28 października 2016 roku  na adres :  Gminna Biblioteka Publiczna, Leśmierz 25

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 listopada 2016 roku  na stronie internetowej biblioteki: www.bibliotekalesmierz.eu

3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac na konkurs do promocji konkursu i biblioteki.